Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Besavni celicni fiting ASTM A

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" kom
1,41
020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" kom
1,70
020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" kom
2,17
020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" kom
3,11
020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" kom
3,64
020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" kom
7,10
020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" kom
12,77
020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" kom
19,01
020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" kom
28,95
020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" kom
34,62
020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" kom
54,53
020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" kom
86,45
020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" kom
143,42
020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" kom
319,09
020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" kom
382,40
020102.032 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 16" kom
802,32
020102.033 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 18" kom
1.609,88
020102.034 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 20" kom
1.978,42
020102.035 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 24" kom
4.335,63
020105.015 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 21/2" kom
7,39
020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" kom
11,36
020105.020 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 4" kom
23,57
020105.022 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 6" kom
51,48
020105.031 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 8" kom
105,52
020105.032 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 10" kom
228,64
020108.006 Besavni luk 180 ASTM A 234 STD 2" kom
17,05
020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" kom
47,57
020180.004 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 4" kom
80,54
020180.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 6" kom
244,60
020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" kom
3,93
020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" kom
13,32
020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" kom
19,64
020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" kom
23,25
020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" kom
10,50
020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" kom
13,83
020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" kom
26,03
020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" kom
34,44
020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" kom
55,78
020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" kom
83,77
020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" kom
121,32
020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" kom
250,85
020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" kom
431,06
020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" kom
669,83
020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
21,30
020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
10,76
020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" kom
20,75
020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
17,88
020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
17,88
020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
26,29
020203.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
25,90
020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
26,97
020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" kom
37,36
020203.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
37,85
020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" kom
35,65
020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
49,66
020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" kom
56,86
020203.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
42,99
020203.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" kom
58,54
020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" kom
91,63
020203.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" kom
88,48
020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" kom
123,41
020203.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" kom
125,62
020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" kom
108,67
020203.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" kom
326,47
020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" kom
252,28
020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" kom
321,36
020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" kom
334,94
020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" kom
719,35
020203.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" kom
659,43
020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" kom
1.091,90
020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" kom
1.072,28
020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" kom
1.072,28
020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" kom
3,17
020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
3,95
020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
3,23
020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
3,99
020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" kom
3,17
020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
3,70
020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" kom
6,32
020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" kom
4,64
020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
4,11
020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
3,38
020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" kom
6,26
020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
5,97
020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
5,09
020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
4,64
020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
9,13
020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
10,80
020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
9,08
020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" kom
8,45
020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" kom
13,14
020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" kom
11,60
020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
12,32
020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" kom
10,48
020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
10,03
020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" kom
20,73
020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
20,18
020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
17,90
020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
18,85
020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" kom
34,52
020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" kom
29,24
020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" kom
28,32
020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
24,68
020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" kom
45,63
020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" kom
46,31
020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
44,22
020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
63,35
020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
55,25
020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" kom
88,76
020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
80,95
020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
75,05
020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
68,57
020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
104,83
020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" kom
133,47
020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
110,25
020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
127,68
020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" kom
196,62
020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
174,50
020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" kom
178,18
020104.060 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 16"x12" kom
567,72
020109.033 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
7,37
020109.052 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
5,79
003211.001 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
11,48
020109.031 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
25,45
020109.030 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
21,22
020109.032 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
19,36
020109.054 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
32,98
020109.063 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
151,69
020109.042 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
49,33
020109.065 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
49,58
020109.048 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
105,58
020109.055 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
94,56
020109.049 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
94,56
020109.047 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
215,42
020109.050 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
148,56
020109.056 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
136,38
020109.128 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
372,66
020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" kom
3,74
020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" kom
4,73
010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" kom
6,92
020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" kom
14,43
020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" kom
20,71
020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" kom
35,22
020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" kom
72,54
020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" kom
120,44
020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" kom
193,10
020107.024 Kapa ASTMA 234 STD 16" kom
286,31
020107.026 Kapa ASTMA 234 STD 20" kom
545,91

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 25 Nov

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.