Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Bakarni fiting

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
260200.015 Cu koljeno 90o FF 15 kom
0,65
260200.018 Cu koljeno 90o FF 18 kom
0,96
260200.022 Cu koljeno 90o FF 22 kom
1,56
260200.028 Cu koljeno 90o FF 28 kom
2,89
260200.035 Cu koljeno 90o FF 35 kom
12,17
042001.009 Cu koljeno 90o FF 42 kom
20,73
260200.054 Cu koljeno 90o FF 54 kom
42,05
042001.012 Cu koljeno 90o FF 76 kom
219,23
260220.015 Cu koljeno 45o FF 15 kom
0,78
260220.018 Cu koljeno 45o FF 18 kom
1,90
260220.022 Cu koljeno 45o FF 22 kom
2,21
260220.028 Cu koljeno 45o FF 28 kom
3,95
260220.035 Cu koljeno 45o FF 35 kom
14,02
260220.042 Cu koljeno 45o FF 42 kom
26,50
260220.054 Cu koljeno 45o FF 54 kom
49,25
260210.015 Cu koljeno 90o MF 15 kom
0,90
260210.018 Cu koljeno 90o MF 18 kom
1,76
260210.022 Cu koljeno 90o MF 22 kom
3,05
260210.028 Cu koljeno 90o MF 28 kom
4,64
260210.035 Cu koljeno 90o MF 35 kom
18,89
042002.009 Cu koljeno 90o MF 42 kom
27,50
042002.105 Cu koljeno 90o MF 54 kom
56,91
260230.015 Cu koljeno 45o MF 15 kom
0,61
260230.018 Cu koljeno 45o MF 18 kom
2,23
260230.022 Cu koljeno 45o MF 22 kom
2,11
260230.028 Cu koljeno 45o MF 28 kom
4,11
260230.035 Cu koljeno 45o MF 35 kom
15,43
260230.052 Cu koljeno 90o FF 18 PRESS kom
8,86
260230.054 Cu koljeno 90o FF 22 PRESS kom
11,05
260230.062 Cu koljeno 90o MF 18 PRESS kom
8,23
260230.064 Cu koljeno 90o MF 22 PRESS kom
10,72
260230.084 Cu koljeno 45o FF 22 PRESS kom
10,27
260230.094 Cu koljeno 45o MF 22 PRESS kom
9,23
260100.015 Cu t-komad 15 kom
1,06
260100.018 Cu t-komad 18 kom
2,07
260100.022 Cu t-komad 22 kom
3,60
260100.028 Cu t-komad 28 kom
6,57
260100.035 Cu t-komad 35 kom
17,99
260100.042 Cu t-komad 42 kom
36,91
260100.054 Cu t-komad 54 kom
62,90
260100.019 Cu t-komad 18 PRESS kom
9,74
260100.024 Cu t-komad 22 PRESS kom
17,66
260100.115 Cu-MS T-komad 15x1/2''x15 kom
4,09
260200.118 Cu-MS T-komad 18x1/2''x18 kom
4,93
260200.122 Cu-MS T-komad 22x1/2''x22 kom
5,10
260200.128 Cu-MS T-komad 28x1/2''x28 kom
8,35
042017.006 Cu-MS T-komad 28x3/4''x28 kom
9,02
260200.135 Cu-MS T-komad 35x1/2''x35 kom
26,64
042017.007 Cu-MS T-komad 35x3/4''x35 kom
20,42
260110.009 Cu t-komad redukcija 15x18x15 kom
6,43
042007.210 Cu t-komad redukcija 15x22x15 kom
13,67
260110.050 Cu t-komad redukcija 18x15x15 kom
3,19
260110.010 Cu t-komad redukcija 18x15x18 kom
2,35
042007.016 Cu t-komad redukcija 18x18x15 kom
3,74
260110.060 Cu t-komad redukcija 18x22x18 kom
8,94
260110.053 Cu t-komad redukcija 22x15x15 kom
5,73
260110.015 Cu t-komad redukcija 22x15x22 kom
2,84
042007.006 Cu t-komad redukcija 22x15x18 kom
6,30
042007.019 Cu t-komad redukcija 22x18x15 kom
12,52
042007.021 Cu t-komad redukcija 22x18x18 kom
6,85
260110.016 Cu t-komad redukcija 22x18x22 kom
4,13
042007.022 Cu t-komad redukcija 22x22x15 kom
8,63
042007.023 Cu t-komad redukcija 22x22x18 kom
10,21
042180.005 Cu t-komad redukcija 22x28x22 kom
17,23
042007.088 Cu t-komad redukcija 28x15x22 kom
15,94
260110.017 Cu t-komad redukcija 28x15x28 kom
6,06
042007.209 Cu t-komad redukcija 28x18x18 kom
24,06
042007.206 Cu t-komad redukcija 28x18x22 kom
15,90
260110.018 Cu t-komad redukcija 28x18x28 kom
11,07
042007.204 Cu t-komad redukcija 28x22x15 kom
25,23
042015.007 Cu t-komad redukcija 28x22x18 kom
22,80
260110.056 Cu t-komad redukcija 28x22x22 kom
13,01
260110.019 Cu t-komad redukcija 28x22x28 kom
6,94
042007.211 Cu t-komad redukcija 28x28x15 kom
25,90
042007.203 Cu t-komad redukcija 28x28x18 kom
22,41
042007.028 Cu t-komad redukcija 28x28x22 kom
17,17
042015.008 Cu t-komad redukcija 28x35x28 kom
34,89
260110.020 Cu t-komad redukcija 35x15x35 kom
31,08
260110.021 Cu t-komad redukcija 35x18x35 kom
32,19
042007.208 Cu t-komad redukcija 35x22x22 kom
44,67
042007.201 Cu t-komad redukcija 35x22x28 kom
27,73
260110.022 Cu t-komad redukcija 35x22x35 kom
20,07
042007.205 Cu t-komad redukcija 35x28x22 kom
43,30
042007.202 Cu t-komad redukcija 35x28x28 kom
29,55
260110.023 Cu t-komad redukcija 35x28x35 kom
28,52
042007.200 Cu t-komad redukcija 35x35x22 kom
52,73
042007.207 Cu t-komad redukcija 35x35x28 kom
49,89
042015.015 Cu t-komad redukcija 42x28x35 kom
22,16
260110.046 Cu t-komad redukcija 42x35x42 kom
66,65
042007.025 Cu t-komad redukcija 54x42x54 kom
124,45
042007.100 Cu t-komad 22x15x22 PRESS kom
8,14
042007.105 Cu t-komad 22x18x22 PRESS kom
17,66
042010.115 Cu holender 15x1/2" kom
1,90
042010.118 Cu holender 18x3/4" kom
3,07
042010.221 Cu holender 22x3/4 kom
3,50
042010.220 Cu holender 22x1" kom
5,18
042010.280 Cu holender 28x5/4" kom
10,97
042010.281 Cu holender 28x6/4" kom
21,28
042010.282 Cu holender 28x1" kom
6,02
042010.350 Cu holender 35x6/4" kom
11,34
042010.715 Cu holender FF 15 kom
3,46
042010.718 Cu holender FF 18 kom
5,67
042010.722 Cu holender FF 22 kom
5,16
042010.728 Cu holender FF 28 kom
11,91
042010.735 Cu holender FF 35 kom
21,24
260300.010 Cu redukcija MF 18x15 kom
0,80
260300.015 Cu redukcija MF 22x15 kom
1,56
260300.016 Cu redukcija MF 22x18 kom
1,56
260300.018 Cu redukcija 22x18 PRESS kom
7,02
260300.021 Cu redukcija MF 28x15 kom
5,91
260300.022 Cu redukcija MF 28x18 kom
6,43
260300.023 Cu redukcija MF 28x22 kom
2,62
042004.033 Cu redukcija 35x15 kom
17,99
042004.034 Cu redukcija 35x18 kom
14,26
260300.032 Cu redukcija MF 35x22 kom
13,18
260300.035 Cu redukcija MF 35x28 kom
8,88
260300.042 Cu redukcija MF 42x35 kom
17,37
042004.039 Cu redukcija 54x28 kom
47,84
260300.050 Cu redukcija MF 54x35 kom
43,03
260300.054 Cu redukcija MF 54x42 kom
34,93
042004.023 Cu redukcija 89x76 kom
73,15
260400.015 Cu prevojni luk FF 15 kom
4,62
260400.018 Cu prevojni luk FF 18 kom
13,05
260400.022 Cu prevojni luk FF 22 kom
17,23
260401.015 Cu prevojni luk MF 15 kom
4,26
260401.018 Cu prevojni luk MF 18 kom
10,84
260401.022 Cu prevojni luk MF 22 kom
14,94
260500.015 Cu spojnica FF 15 kom
0,39
260500.018 Cu spojnica FF 18 kom
0,53
260500.020 Cu spojnica 18 PRESS kom
8,76
260500.022 Cu spojnica FF 22 kom
0,90
260500.023 Cu spojnica 22 PRESS kom
10,41
260500.028 Cu spojnica FF 28 kom
4,99
260500.035 Cu spojnica FF 35 kom
4,97
260500.042 Cu spojnica FF 42 kom
14,75
260500.054 Cu spojnica FF 54 kom
18,52
042010.012 Cu spojnica FF 76 kom
74,85
042010.020 Cu kapica fi 15 kom
1,49
042010.021 Cu kapica fi 18 kom
1,76
042010.022 Cu kapica fi 22 kom
3,05
042010.023 Cu kapica fi 28 kom
5,69
042010.024 Cu kapica fi 35 kom
15,24
261300.115 MS prelaz M 15x3/8" kom
0,92
261300.015 MS prelaz M 15x1/2" kom
1,23
261300.018 MS prelaz M 18x1/2" kom
1,29
261300.118 MS prelaz M 18x3/4" kom
1,90
261301.022 MS prelaz M 22x1/2" kom
1,70
261300.022 MS prelaz M 22x3/4" kom
2,05
261300.122 MS prelaz M 22x1" kom
2,76
261300.028 MS prelaz M 28x1" kom
3,09
261310.128 MS prelaz M 28x5/4" kom
5,12
261300.135 MS prelaz M 35x1'' kom
4,21
261300.035 MS prelaz M 35x5/4" kom
4,95
261300.042 MS prelaz M 42x5/4" kom
11,05
261310.115 MS prelaz F 15x3/8" kom
0,98
261310.015 MS prelaz F 15x1/2" kom
1,25
261310.018 MS prelaz F 18x1/2" kom
1,21
261310.118 MS prelaz F 18x3/4" kom
1,98
261311.022 MS prelaz F 22x1/2" kom
1,96
261310.122 MS prelaz F 22x3/4" kom
1,96
261310.022 MS prelaz F 22x1" kom
4,11
261310.028 MS prelaz F 28x1" kom
3,76
261311.128 MS prelaz F 28x5/4" kom
7,22
261310.035 MS prelaz F 35x5/4" kom
6,94
261800.025 Spojnica za Cu cijev 15x1/2" kom
4,03
261800.026 Spojnica za Cu cijev 20x3/4'' kom
6,53
261800.020 Dupla spojnica za Cu cijev 15x15 kom
2,25
261800.022 Dupla spojnica za Cu cijev 18x18 kom
3,31
261800.023 Dupla spojnica za Cu cijev 22x22 kom
7,67
261900.030 Holender za Cu cijev 18x3/4" kom
12,87
261900.032 Holender za Cu cijev 22x1" kom
16,88
042016.001 MS prelaz M 15x3/8" Viega kom
2,09
042016.002 MS prelaz M 15x1/2" Viega kom
1,33
042016.027 MS prelaz M 15x3/4'' Viega kom
1,45
042016.003 MS prelaz M 18x1/2" Viega kom
1,72
042016.004 MS prelaz M 18x3/4" Viega kom
2,21
042016.018 MS prelaz M 22x1/2" Viega kom
3,44
042016.005 MS prelaz M 22x3/4" Viega kom
2,52
042016.006 MS prelaz M 22x1" Viega kom
3,19
042016.026 MS prelaz M 28x1/2'' Viega kom
14,55
042016.024 MS prelaz M 28x3/4'' Viega kom
6,02
042016.007 MS prelaz M 28x1" Viega kom
3,79
042016.008 MS prelaz M 28x5/4" Viega kom
7,98
042016.019 MS prelaz M 35x1" Viega kom
8,63
042016.009 MS prelaz M 35x5/4" Viega kom
6,59
042016.025 MS prelaz M 35x6/4'' Viega kom
19,91
042016.032 MS prelaz M 54x2'' Viega kom
16,53
042016.010 MS prelaz F 15x3/8" Viega kom
2,19
042016.011 MS prelaz F 15x1/2" Viega kom
1,82
042016.028 MS prelaz F 15x3/4'' Viega kom
1,90
042016.012 MS prelaz F 18x1/2" Viega kom
2,66
042016.013 MS prelaz F 18x3/4" Viega kom
4,46
042016.014 MS prelaz F 22x1/2" Viega kom
3,85
042016.015 MS prelaz F 22x3/4" Viega kom
3,81
042016.017 MS prelaz F 22x1" Viega kom
4,77
042016.023 MS prelaz F 28x3/4'' Viega kom
8,66
042016.016 MS prelaz F 28x1" Viega kom
5,52
042016.021 MS prelaz F 28x5/4" Viega kom
16,21
042016.030 MS prelaz F 35x3/4'' Viega kom
9,08
042016.029 MS prelaz F 35x1'' Viega kom
4,21
042016.020 MS prelaz F 35x5/4" Viega kom
10,74
042016.044 MS prelaz F 18x1/2'' Viega PRESS kom
11,29
042016.048 MS prelaz F 22x1/2" Veiga PRESS kom
7,59
042016.050 MS prelaz F 22x3/4'' Viega PRESS kom
14,18
042016.064 MS prelaz M 15x1/2'' Viega PRESS kom
4,50
042016.066 MS prelaz M 18x1/2'' Viega PRESS kom
8,86
042016.046 MS prelaz M 18x3/4'' Viega PRESS kom
9,70
042016.068 MS prelaz M 22x1/2" Veiga PRESS kom
7,26
042016.070 MS prelaz M 22x3/4'' Viega PRESS kom
13,32

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 25 Nov

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.